Duyệt bởi
Month: Tháng Tám 2023

Địa Mẫu Chơn Kinh

Địa Mẫu Chơn Kinh

GIỚI THIỆU CHUNG Kinh Địa Mẫu do Phật Mẫu đã giáng thế xuống nhiều lần với nhiều danh hiệu khác nhau: Phật Mẫu, Mẹ Địa Mẫu, Mẹ Dao Trì, Mẹ Thiên Nhiên, Địa Mẫu Hoàng. Ngài giáng xuống tại Trung Quốc và Việt Nam như: Ba Vì – Hà Tây, Tây Phương – Vĩnh Phúc, Tiên Kiều – Sơn Tây, Tam Thanh – Lạng Sơn, Đình Ứng – Hà Nội, Chùa Trầm… Bản kinh soạn thảo dưới đây phần lớn…

Đọc Thêm Đọc Thêm